Hrvatski Kinološki Savez - Ilica 61, 10000 Zagreb; tel: +385 (0)1 48 46 124; +385 (0)1 48 46 125; +385 (0)1 48 46 126; fax: +385 (0)1 48 15 356; e-mail: hks@hks.hr


Hrvatski Kinološki Savez - Ilica 61, 10000 Zagreb; tel: +385 (0)1 48 46 124; +385 (0)1 48 46 125; +385 (0)1 48 46 126; fax: +385 (0)1 48 15 356; e-mail: hks@hks.hr
 

 


IMPRESSUM

Izdavač:
Hrvatski kinološki savez

Za izdavača:
Damir Skok, dr.vet.med.

ISSN
1847-4284

Naklada:
8.500 komada

Uredništvo:
Petra Buva
glavna urednica
[petra@hks.hr]

Gordana Vukres
zamjenica glavne urednice
[gordana.vukres@hks.hr]

Tomislav Klemencic
grafički urednik
[tomislav@hks.hr]

Marketing:
Gordana Vukres
[gordana.vukres@hks.hr]

Pretplata:
Gordana Vukres
[gordana.vukres@hks.hr]

Tisak:
Tiskara Vjesnik d.d.

Redakcija:
Moj Pas - Hrvatski kinološki savez
Ilica 61, HR - 10000 Zagreb
T: +385 [0]1 48 46 126
F: +385 [0]1 48 15 356
E: moj.pas@hks.hr
W: www.hks.hr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pročitajte više


 

 


 

 

 

 

 

Copyright ©2010
Hrvatski kinološki savez
All rights reserved

 

Izrada: @ureus informatika