Hrvatski Kinološki Savez - Ilica 61, 10000 Zagreb; tel: +385 (0)1 48 46 124; +385 (0)1 48 46 125; +385 (0)1 48 46 126; fax: +385 (0)1 48 15 356; e-mail: hks@hks.hr


Hrvatski Kinološki Savez - Ilica 61, 10000 Zagreb; tel: +385 (0)1 48 46 124; +385 (0)1 48 46 125; +385 (0)1 48 46 126; fax: +385 (0)1 48 15 356; e-mail: hks@hks.hr
 

 


SUCI ZA RAD SPASILAČKIH PASA
  RESCUE DOGS - JUDGES

Ana Viller
Srednjaci 20
HR - 10000 Zagreb
telefon: 00385 (0)1 56 18 863
mobitel: 00385 (0)91 36 80 226
e-mail: ana.viller@vestigo.hr

Mirela Bosnar
Nalješkovićeva 19
HR - 10000 Zagreb
telefon: 00385 (0)1 61 12 943
mobitel: 00385 (0)91 73 47 726
e-mail: mirelabosnar@inet.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pročitajte više


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©2010
Hrvatski kinološki savez
All rights reserved

 

Izrada: @ureus informatika