Hrvatski Kinološki Savez - Ilica 61, 10000 Zagreb; tel: +385 (0)1 48 46 124; +385 (0)1 48 46 125; +385 (0)1 48 46 126; fax: +385 (0)1 48 15 356; e-mail: hks@hks.hr


Hrvatski Kinološki Savez - Ilica 61, 10000 Zagreb; tel: +385 (0)1 48 46 124; +385 (0)1 48 46 125; +385 (0)1 48 46 126; fax: +385 (0)1 48 15 356; e-mail: hks@hks.hr
 

 


UZGOJNI PREGLED, ZADAR, 06.03.2010.

Mjesto održavanja:   

KINOLOŠKO DRUŠTVO „DALMATINSKI PAS“- ZADAR
Palih rodoljuba 2, 23000 Zadar


 

Datum i vrijeme:       
SUBOTA, 06.03.2010.
08,00h  POČETAK RADA KANCELARIJE
09,00h  POČETAK OCJENJIVANJA

Kontakt:                     
BRANKO ŠARE
098/273-527
branko.sare@zd.t-com.hr

Suci:                           
ZLATKO KRALJIĆ
ZDRAVKO KLIČEK
MLADEN ERCEGOVIĆ

ZDENKO ŠKARE – markirant  

Potrebna dokumentacija:     
-POTVRDA O PLAĆENOJ ČLANARINI HKS-a ZA 2010. GODINU (članska iskaznica ili uplatnica)
-RODOVNICA (Hrvatska rodovnica ili strana rodovnica koja je nostrificirana pri HKS-u)
-OCJENA EKSTERIJERA

 

Cjenik:                       

1.

UZGOJNI PREGLED (PRVI PUTA)

=150,00 kn

2.

UZGOJNI PREGLED (PONOVLJENI)

=50,00 kn

3.

SMOTRA (OCJENA EKSTERIJERA)

=200,00 kn

4.

TEST SOCIJALIZACIJE

 

ČLANOVI HKS-a UZ UZGOJNI PREGLED

=100,00 kn

 

ČLANOVI HKS-a SAMOSTALNO

=200,00 kn

 

OSTALI

=500,00 kn

                                  

 

Izvadak iz Pravilnika o stručnom radu HKS-a

PRAVILNIK O UZGOJU I UPISU PASA

Članak 7. UZGOJNI PREGLED

1. Uzgojni pregled je obvezatan za sve mužjake i ženke sportskih i službenih pasmina pasa, s kojima se želi obavljati uzgoj u okviru Hrvatskog kinološkog saveza.
2. Na uzgojni pregled mogu se dovesti ženke ocjenjene ocjenom oblika najmanje dobar, mužjaci ocjenjeni ocjenom oblika najmanje vrlo dobar. Ženke i mužjaci svih pasmina koje podliježu obvezatnoj selekciji u svezi displazije kuka, a nabrojene su u ovom pravilniku ili su naknadno uvrštene u spisak odlukom Povjerenstva, moraju imati uredan HD nalaz, kao uvjet za pristupanje uzgojnom pregledu ( Prilog 1 ).
3.Minimalna dob za pristupanje psa uzgojnom pregledu je 10 mjeseci za patuljaste pasmine, 15 mjeseci starosti za ostale pasmine i pasmine kod kojih dijagnostici displazije kukova pristupa s 12 mjeseci, te 18 mjeseci starosti za pasmine kod kojih se dijagnostici displazije kukova pristupa s 18 mjeseci.
4. Klasifikacija displazije kuka je slijedeća : HD A, B, C, D, E/I i E/II. Slikanje kukova obavljat će se na više mjesta u Hrvatskoj, a očitavanje će se obavljati na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, a prema odluci nadležne veterinarske klinike Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. U slučaju da iznajmljeni parnjaci imaju snimak iz ovlaštene klinike bilo gdje u nekoj od zemalja članica FCI-a, novo snimanje nije potrebno. Priznaju se i snimke iz ovlaštenih klinika, a koje su ovlastili matični klubovi pasmina iz matične zemlje.
5. Uzgojnu dozvolu za pasmine kod kojih je propisano slikanje kukova, moći će dobiti psi s HD nalazom stupnja A, B, C i D. Psi s nalazom, E/I i E/II neće se koristiti u uzgoju i neće moći dobiti uzgojnu dozvolu
6. Uzgojni pregled za mužjake vrijedi doživotno, uz uvjet da nakon osme godine starosti mužjak jednom godišnje mora biti priveden na uzgojni pregled.
7. Procjena uzgojne vrijednosti obavlja se prema vanjskom izgledu psa, ocjeni oblika, precima, potomcima, nagradama, naravi, radnim ispitima, HD snimci kukova i kondiciji psa, a uz zadovoljenje minimalnih kriterija za stjecanje uzgojne vrijednosti.
8. HKS izdaje poseban obrazac za uzgojne preglede, koji se ispunjava u 2 primjerka, od kojih 1 ostaje kod vlasnika psa, a 1 se pohranjuje u pismohranu HKS-a, te se statistički obrađuje. Rezultat uzgojnog pregleda ( zadovoljio / nije zadovoljio )bit će unesen u rodovnicu posebnim žigom, koji mora biti jasno vidljiv na rodovnici. Izgled i oblik obrasca uzgojnog pregleda propisuje Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa.
9. Procjena naravi obavlja se obvezatno za sve službene pasmine pasa shodno Uputstvu za provjeru naravi na uzgojnim pregledima (Prilog 2. Pravilnika).
10. Mužjaci i ženke koji ne prođu na uzgojnom pregledu imaju pravo biti predvedeni na uzgojni pregled ponovo po isteku 3 mjeseca od prvog, i to pod uvjetom da prvi put nisu zadovoljili zbog loše kondicije ili naravi što se upisuje u rodovnicu psa kao NIJE ZADOVOLJIO u područje pečata uzgojnog pregleda.. Ako ni drugi put ne zadovolji izdat će im se trajna zabrana parenja bez obzira na eventualno visoku ocjenu oblika.
11. Termine uzgojnih pregleda objavljuju se početkom tekuće godine u službenom glasilu HKS-a. Organizator uzgojnih pregleda je HKS uz suorganizaciju kinoloških organizacija.
12. Na svakom uzgojnom pregledu mora biti komisija od tri suca. Na uzgojnom pregledu gdje se predviđa odaziv službenih pasa poželjno je da bude prisutan jedan sudac za rad i obavezno licencirani markirant (koji zamjenjuje jednog od sudaca). U slučaju kada na uzgojnom pregledu nije nazočan sudac za rad, obrazac uzgojnog pregleda ovjerava licencirani markirant.
13.Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa odobrava datume i suce predloženih uzgojnih pregleda, imajući pri tome u vidu ravnomjernu proljetnu i jesensku pokrivenost na cijelom teritoriju RH, kao i kvalitetu sudaca na istima.
14. Svi psi koji su stekli uzgojnu dozvolu prije donošenja ovog Pravilnika, dužni su pristupiti uzgojnom pregledu nakon njezinog isteka.

Prilog 1.

Popis pasmina prema nomenklaturi FCI-a koje podlježu obaveznoj selekciji u vezi displazije kukova (moraju imati uredan HD nalaz, kao uvijet za pristupanje uzgojnom pregledu)
FCI GRUPA I

 • BEARDED COLLIE
 • BERGER DE BEAUCE
 • BERGER DE BRIE
 • BORDER COLLIE
 • BOUVIER DES FLANDRES
 • COLLIE
 • DEUTSCHER SCHAFERHUND
 • GROENENDAEL
 • IOUJNOROUSSKAIA OVTCHARKA
 • KOMONDOR
 • KRAŠKI OVČAR
 • KUVASZ
 • LAEKENOIS
 • MALINOIS
 • OLD ENGLISH SHEEPDOG
 • PASTORE MAREMANNO – ABRUZZESE
 • PULI
 • PUMI
 • TERVUEREN

FCI GRUPA II

 • APPENZELLER SENNENHUND
 • BERNER SENNENHUND
 • BULLDOG
 • BULLMASTIFF
 • TCHIORNY TERRIER
 • DEUTSCHE DOGGE
 • DEUTSCHER BOXER
 • DOBERMANN
 • DOGO ARGENTINO
 • DOGUE DE BORDEAUX
 • ENTLEBUCHER SENNENHUND
 • GROSSER SCHWEIZER SENNEHUND
 • KAVKAZSKAIA OVTCHARKA
 • LANDSEER
 • LEONBERGER
 • MASTIFF
 • MASTINO NAPOLETANO
 • MONTAGNE DES PYRENES
 • NEWFOUNDLAND
 • RIESENSCHNAUZER
 • ROTTWEILER
 • SHAR-PEI
 • SREDNEASUATSKAIA OVTCHARKA
 • ST. BERNHARDHUND
 • TOSA
 • ŠARPLANINAC
 • TORNJAK

FCI GRUPA III

 • AIREDALE TERRIER
 • AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
 • SOFT COATED WHEATEN TERRIER
 • KERRY BLUE TERRIER

FCI GRUPA V

 • AKITA
 • ALASKAN MALAMUTE
 • CHOW-CHOW
 • SAMOYED
 • SIBERIAN HUSKY

FCI GRUPA VI

 • DALMATINSKI PAS preporuča se snimanje HD i sluha

FCI GRUPA VIII

 • LABRADOR RETRIEVER
 • GOLDEN RETRIEVER
 • FLAT COATED RETRIEVER
 • CURLY COATED RETRIEVER
 • CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
 • NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER

FCI GRUPA IX

 • GRAND CANICHE

FCI GRUPA X

 • IRISH WOLFHOUND

Najranija dob kod koje se može pristupiti dijagnostici je 12 mjeseci starosti psa, osim kod pasmina:

 • BULLMASTIFF
 • DEUTSCHE DOGGE
 • DOGUE DE BORDEAUX
 • LANDSEER
 • MASTIFF
 • MASTINO NAPOLETANO
 • MONTAGNE DES PYRENES
 • NEWFOUDLAND
 • ST. BENHARDHUND
 • TOSA

Najmanja dob za dijagnostiku je 18 mjeseci starosti psa.

Prilog 2.

Ovo uputstvo regulira način provjere naravi službenih pasmina pasa na uzgojnim pregledima HKS. Provjera naravi obavlja se bez obzira ima li predvedena jedinka na uzgojnom pregledu položeni radni ispit. Na svaki uzgojni pregled Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa delegira licenciranog markiranta, a poželjno je i suca za rad službenih pasmina pasa.
Markirant može svojim potpisom zamijeniti suca za rad Pas se u rubrici obrasca uzgojnog pregleda ocjenjuje sa: ZADOVOLJIO ILI NIJE ZADOVOLJIO

PROVJERA NARAVI NA UZGOJNOM PREGLEDU ZA SLUŽBENE PSE

Provjera naravi za službene pasmine, sastoji se od :
- NAPAD NA MARKIRANTA SA PSOM VEZANIM NA POVODNIKU DUŽ. 3 M.
- MIRNOĆE NA PUCANJ
Markirant najprije upozna vlasnika psa s postupkom provjere naravi. Provjerava opremu na psu (kožnata, dovoljno čvrsta ogrlica ili metalna ogrlica postavljena da nije na steg i da se ne može prevući preko glave), te ga upozorava da prilikom provjere naravi može psa hrabriti, ali ga ne smije dirati i ne smije se pomicati.
Pas se zakvači na povodnik dug 3 metra, vlasnik psa drži na kraju povodnika i ne miče se. Markirant glasom i pokretima ruke prijeti vodiču psa, i kad pas obrati pozornost na markiranta napada vodiča i psa i to tako da pod dijagonalom uđe na rub prostora kojim se pas može kretati omogučujući mu da ugrize rukav. Ako je pas čvrsto ugrizao rukav, markirant napravi još korak dva po obodu prostora psa, te ispušta rukav.
Pas dobiva ocjenu ZADOVOLJIO ako čvrsto ugrize rukav. Dozvoljavaju se tri pokušaja da pas ugrize rukav. Pas dobiva ocjenu NIJE ZADOVOLJIO ako:
- čvrsto ne ugrize rukav
- ako je izrazito agresivan ili plašljiv
- u slučaju da pas uopće ne ugrize rukav
- ako se vodič unatoč upozorenju markiranta približi psu
- ili se pomiče sa stajne točke.
Obavezna oprema markiranta:
Zaštitne hlače, štitnik spolovila, obuća koja sprečava klizanje, mekani rukav, snažni kožni povodnik dug 3 metra.
Tek tada se prilazi provjeri naravi na pucanj. Vodič se upozna s načinom provjere na pucanj. Vodič se kreće s psom na povodniku vođen s lijeve strane, poslije desetak koraka puca se iz startnog pištolja 6mm dva puta uzastopce s razmakom od 5 sekundi.
Ocjenu ponašanja na pucanj: ZADOVOLJIO dobiva pas koji bitno ne reagira na pucanj.
Ocjenu ponašanja na pucanj: NIJE ZADOVOLJIO dobiva pas koji na pucanj reagira izrazito plašljivo ili agresivno.
Prilog 3.

UPUTSTVO ZA PROVJERU SOCIJALIZACIJE


Provjere socijalizacije psa provode članovi uzgojne komisije proučavajući psa u različitim situacijama simuliranim iz stvarnog života.

Ako se posumnja da je pas izrazito plašljiv, agresivan, nepredvidiv u reakcijama može mu se izdati ocjena socijalizacije: NIJE ZADOVOLJIO, te će mu se uskratiti davanje uzgojne vrijednosti. Ostavlja se članovima uzgojne komisije da improviziraju situacije iz stvarnog života za provjeru navedenog. ( Npr. Prolaz kroz grupu ljudi, pljeskanje ljudi, ostavljanje psa zavezanog te promatranje reakcije, prolazak pored automobila koji radi i slično )

 

 Pročitajte više


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©2010
Hrvatski kinološki savez
All rights reserved

 

Izrada: @ureus informatika