MANIFESTACIJE HKS-a u 2017. GODINI 
  MEĐUNARODNE IZLOŽBE PASA
 
  NACIONALNE IZLOŽBE PASA 
  SPECIJALNE IZLOŽBE PASA 
  UZGOJNI PREGLEDI 
  LOVNE MANIFESTACIJE - PTIČARI 
  LOVNE MANIFESTACIJE - GONIČI  
  LOVNE MANIFESTACIJE - JAMARI 
  LOVNE MANIFESTACIJE - RETRIVERI 
  LOVNE MANIFESTACIJE - ŠUNJKAVCI 
  LOVNE MANIFESTACIJE - KRVNI TRAG 
  AGILITY 
  SPASILAČKI PSI 
  ŠPORTSKA RADNA KINOLOGIJA 
  ZUUNJOH 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
  

[ KLIK NA BANER - VIŠE INFORMACIJA I FOTOGRAFIJA ]
 
   
   
   
   
   

  
  
 
  R E Z U L T A T I

F O T O G A L E R I J A
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 

spring