Obavijest o nostrifikaciji

  Izvješćujemo Vas da je na sjednici Izvršnog odbora HKS-a održanoj dana 27. rujna 2013. godine donesena odluka o provjeri prilikom upisa pasa u rodovnu knjigu Hrvatskog kinološkog saveza, nostrifikaciji rodovnica za pse uvezene iz inozemstva.


U hrvatsku rodovnu knjigu pasa biti će upisani psi i izvršena nostrifikacija rodovnica isključivo za pse kojima je nedvojbeno utvrđeno da su uzgojeni na području kinološkog saveza, članice Međunarodne kinološke federacije koja je izdala rodovnicu. Za sve pse kod kojih postoji sumnja da su oštenjeni u kinološkom savezu neke od članice Međunarodne kinološke federacije učiniti će se sve potrebne dodatne provjere kao što su provjera pri kinološkom savezu koji je izdao rodovnicu, provjera pri pasminskom klubu ili drugim kinološkim udrugama članicama Hrvatskog kinološkog saveza.
Gornja odluka donesena je zbog zaprimljenog velikog broja prijava pasminskih klubova, uzgajivača koji su članovi Hrvatskog kinološkog saveza pa i pojedinaca, kupaca pasa da su psi oštenjeni – kupljeni na području Republike Hrvatske,a da pritom posjeduju rodovnice nekog drugog kinološkog saveza.