Obavijest o herpes virusu

   
  

Poštovani,
 
ob
aviještavamo Vas da od dana 23.listopada 2013. Laboratorij za bjesnoću i opću virologiju HVI Zagreb vrši dijagnostiku psećeg herpes virusa 1 (CHV-1) metodom pcr.
 
Sa štovanjem,
 
Ivana Šimić, dr.vet.med