Obavijest o upisu u HUR

   
  
Kako bi pas pasmine tornjak ili hrvatski ovčar mogao pristupiti ocjeni oblika koja je uvjet za moguće upisivanje u Hrvatsku uvjetnu rodovnu knjigu vlasnik predmetnog psa treba dostaviti sljedeće :
-    Zamolbu Povjerenstvu za uzgoj sportskih pasmina pasa HKS-a
-    Zamolbu Povjerenstvu za autohtone pasmine pas HKS-a.
U navedenim zamolbama neophodno je navesti :
-    sve poznate podatke o psu
-     objašnjenje zašto pas ne posjeduje rodovnicu
-    način na koji je vlasnik došao u posjed predmetnog psa
-    fotografije psa za kojeg se traži odobrenje pristupanju ocjeni oblika za moguće upisivanje u Hrvatsku uvjetnu rodovnu knjigu
Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa HKS-a i Povjerenstvo za autohotne pasmine pasa na osnovu dostavljene zamolbe daju svoje mišljenje Izvršnom odboru HKS-a  o istoj.
Konačnu odluku o odobrenju pristupanju ocjeni oblika za moguće upisivanje u Hrvatsku uvjetnu rodovnu knjigu donosi Izvršni odbor Hrvatskog kinološkog saveza.